Από το Blogger.
RSS

«Νέα Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για τα ‘’τυφλά’’ οικόπεδα σε μικρούς οικισμούς»

Νέα Εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζονται εκκρεμότητες σε θέματα οικοδόμησης σε οικόπεδα που αποκτούν πρόσβαση σε δρόμο με την παραχώρηση εδαφικών λωρίδων («τυφλά» οικόπεδα) και βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους  υπέγραψε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη. 
Με την Εγκύκλιο αυτή (3/2010, αρ. πρ. 10237/12.3.2010) γνωστοποιείται η πρόθεση του ΥΠΕΚΑ για την άμεση επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα αντιμετωπίζει ζητήματα που ανέκυψαν στην εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 181 Δ’), μετά την 1828/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τη νέα Εγκύκλιο, οι οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί, έως τις 28 Ιανουαρίου 2010, είναι νόμιμες. Αναθεωρήσεις αυτών μπορούν να γίνουν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986, ότι είναι σε γνώση τους πως οι διατάξεις στις οποίες στηρίζονται έχουν κριθεί ανίσχυρες, σύμφωνα με την 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ.

Σχετικά με τους φακέλους των οικοδομικών αδειών που είχαν υποβληθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2010 και δεν είχε ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας, μπορούν να εκδίδονται, πάλι με την ίδια προϋπόθεση, ότι δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν μια υπεύθυνη δήλωση όπως παραπάνω.

Για όσους δεν καλύπτονται από τις παραπάνω περιπτώσεις, δίνονται οδηγίες για τις τμηματικές πολεοδομικές μελέτες που θα χρειαστούν, ώστε τα οικόπεδα αυτά να αποκτήσουν «πρόσωπο» σε εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους και να μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια.
                                                                                     

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Blogroll